10 000 lahví Bílinská kyselka do jednoho vagonu

Toto místo železniční nakládky Bílinská kyselka se stále používá k tomuto účelu.

Subskripce Pražsko-Duchcovské železné dráhy

Výtah z provolání o významu Pražsko-duchcovské dráhy Uhelná ložiska duchcovsko-bilinská a mostecká proslula právem co největší a nejrozsáhlejší sluje uhlí...