Toto místo železniční nakládky Bílinská kyselka se stále používá k tomuto účelu.

10 000 Lahví Bílinská kyselka na nakládce

Nakládka Bílinská kyselka 1871

Subskripce Pražsko-Duchcovské železné dráhy

Jedna z klasických lokomotiv Pražsko-duchcovské dráhy