Zvětšení ochranného rajonu Bílinské kyselky kvůli hnědouhelné těžbě. Návrh vypracovali a na báňském hejtmanství v Praze předložili profesoři Fr. Steiner a G. Laube.