Byl zřízen pavilon Moritz Quelle a zahájena stavba lázeňského domu Bílina.