Rozsáhlá publikace doktora Viléma Gintla a doktora Gustava Laubeho, kteří se spolu s diplomovaným inženýrem Fridrichem Steinerem podíleli na rozsáhlých sanacích Bíliských zřídel na pokyn knížete Mořice Lobkowicze. Vydalo nakladatelství průmyslového a obchodního ředitelství zřídel v Bílině v tiskárně Johana Dreschnera.