Bílinská kyselka zapsána do urbáře ještě nezletilého Václava Ferdinanda z Lobkovic. Ten později vystavěl zámek a měl dceru Eleaonoru.