Vládní usnesení 1030 r. 1958 o prozatimním ochranném pásmu G. Kačura a V. Myslil.