Odsun většinového německého obyvatelstva řízení osidlovacími komisemi. Do Bíliny a Teplic přichází české obyvatelstvo.