Po dlouho trvajících přívalových deštích byly povrchové studnice lázeňských pramenů v Bílině kontaminovány dešťovou vodou. Musely být následně upraveny a prohloubeny.