Téměř nečekaného obrovského úspěchu dosahuje londýnský lékárník Thomas F. Savory ve své laboratoři na New Bond Street, No.. 136. Zde připravuje recept na výrobu napodobeniny Zaječické hořké vody, všeobecně známého a velmi pozitivně vnímaného léčivého pramene ředitelsví zřídel v Bílině. Přípravek je díky slávě Zaječické všeobecně dobře přijat celým světem a stává se nosným produktem farmacie počátku 19. století.