Zkušební vrt V-1 nové jímací soustavy pod vedením G. Kačury poprvé dodává Bílinskou kyselku s vyší mineralizací a CO2 pro plnění do lahví. Tím je zahájeno odstavení starých mělkých jímek.