Velká Válka zamotala politickou mapou Evropy. Oddíly československých legií připojují německý kraj “Nordböhmen” k právě vzniklé Republice Česko-Slovenské. Zřídla Bílinské kyselky už nejsou v Rakousko-Uhersku, ale v německém kraji Česko-Slovenska. Vztah Čechů k Bílinské kyselce nejlépe reprezentuje tato novinová inzerce.