Při odtoku 770 l/min při průvalu spodních vod na dole Venus nebyl zjištěn vliv na zřídla Bílinské kyselky.