Ředitelství zřídel protestuje proti odstřelům fonolitového štěrku na relativně vzdáleném Želenickém vrchu. Existuje podezření vlivu odstřelů na puklinový systém Bílinské kyselky. Toto podezření se v následujícím století nepotvrdilo.