Profesor ing. Gintl provádí rozbory Bílinské kyselky v Praze na Balneologickém ústavu Karlovy Univerzity.