V Praze vychází v nakladatelství F. A. Crednera kniha Josefa Viléma z Löschneru “Der SAUERBRUNNEN ZU BILIN in Böhmen therapeutisch gaschildert”
Löschner se pokouší o biochemický výklad léčebných účinků Bílinské. Jeho práce velmi prospěla celkové popularitě Bílinské kyselky v Evropě.