V tomto roce se objevily první problémy s ucpáváním povrchových jímek Bílinské kyselky jílem hnaným přívalovými dešti.