Byl vyvrtán pramen Františka Josefa. Použita technika padacího vrtáku do hloubi cca 60 m.