Bílinská a Zaječická se stává součástí seznamu bohatství národa Českého v encyklopedii Múzea království Českého.