V Evropě zuří Velká Válka, dnes známá jako “první světová válka”.  Lázeňský dům v Bílině je používaný jako rezervní nemocnice Červeného kříže. Vojenským lázeňskýcm doktorem je MUDr. Ferdinand Vogel.