Swenken vydává knihu o Teplicko Bílinském lázeňství a Karlových Varech.