Návrh K. Zimy na rozšíření ochranného pásma k okraji třetihorní pánve a vyjmutí pravobřežní oblasti řeky Bíliny. Poznání, že sloje uhlí jsou od krystalinického podloží odděleny mocnou vrtsvou jílů.