Kníže Ferdinand Lobkowicz nechává vystavět chrámek pramene pojmenovaný po otci JOSEFS QUELLE. Nápis na chrámu: Patri filii pietas, MDCCCXXIV (1824).