Jenstchen vydává knihu: “Kurze Gedanken von dem Nutzen und Gebrauch des Sedlitzer ode Saidschitzer Bitterwassers und des daraus verfertigen Salzes”.

Mezitím za vlády Marie Terezie uzavírá pruský král Fridrich II. spojenectví s Francií a obsazuje podstatnou část království Bohemia.