Doktor medicíny James Johnson (Physician extr. to the late king.) vydává v roce 1841 v Londýně knihu PILGRIMAGES TO THE SPAS IN PURSUIT OF HEALTH AND RECREATION.  Česky přibližně: “Cestopisy na posvátná místa lázeňská, vyhledávaná pro upevnění zdraví a rekreaci”. V knize popisuje svou návštěvu slavných lázní Teplice, kde se setkal s autorem nejnovější publikace o teplických pramenech, Dr. Richterem (Publikoval rok před tím 1840).
Podle jeho zhodnocení “jsou Teplice nejmódnejší německé lázeňské místo. Obzvláště po sezóně, kdy už zde nejsou korunované hlavy a samá šlechta, která si přijíždí léčit tělesné nedostatky a uklidňovat duši”.
Dále připomíná, že k Teplicím náleží po celé evropě proslavené Sedlecké a Zaječické prameny. Popisuje svou návštěvu Lobkowiczské stáčírny v Bílině a zřídel v Zaječicích. Upřesňuje britským čtenářům, že v Sedleci se netěží ingredience pro “sedlecké prášky” a že sedlecká a více využívána Zaječická je silným roztokem Epsomské soli. S nadsázkou říká, že starý známý přípravek “sedlecké prášky”, který všichni angličané užívají a který se na složení Sedlecké vody odvolává, nechce zavrhnout. Navrhuje ale nový název “PRAVÉ (LONDÝNSKÉ) SEDLECKÉ PRÁŠKY”.