Bílinská kyselka je v encyklopedii “MUZEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO” uvedena v seznamu národního bohatství.