J. Simon revisits the adaptation of the Bílina springs after Dr. K. H. Plattig from 1732.

J. Simon reviduje úpravu pramenů Bílinské kyselky po Dr. K. H. Plattigovi z roku 1732.