J. J. Berzelius provádí analýzu Zaječické hořké vody pro švédskou šlechtu. Sám diagnostikuje možnosti syntézy hořkosolného rostoku jako příliš nákladné v porovnání se skutečnou těžbou v Zaječicích. Tím jsou položeny základy mohutného exportu do Skandinávie.