6. června projel Bílinou první vlak o 20 vagónech.