Ernest Erhart vydává v Praze příručku pro francouzské lázeňské hosty Teplic s přihlédnutím na Bílinské a Zaječické léčivé prameny. Město Teplice popisuje jako plné Ruské, Pruské, Polské, Dánské, Holandské, Švédské, Anglické a Francouzské šlechty.