Ferdinand Lobkowic žádá měšťany o guberniální povolení kvůli stavbě nových lázní, hostince a stájí. V roce 1829 získává povolení ke stavbě. Rozšiřuje se sad. K magnesiové laboratoři přibydou dvě lázeňské komory s dřevěnými vanami na lázně kyselkové.