Byl odkryt skalní povrch a budovány průzkumné šachtice. Bylo přemístěno více než 150 000 kubických metrů zeminy. Po vybudování čtyř nových jímacích šachet přímo v puklinách s prameny Bílinské byl prostor znovu zavezen zeminou. Práce neměly patřičný efekt, proto v letech 1913-1914 firma vybudovala 26 m hlubokou jímací šachtu neobvyklého průřezu 19×13 m se “zvonkovým” zachycením.