Ve Vídni vychází kniha “Systematische Darstellung der chemischen Heilmittel” popisující užívání hořké soli v lékařské praxi.