Kněžna Eleonora dala na Bílinských zřídlech zachytit prameny do úzkých nádržek vyzděných pískovcem. Jímací studnice měla dřevěné pažení.