Bílinská je již známá za hranicemi. D. Johann Zittmann jí dováží do lázní Teplice a zahajuje její využívání v teplickém lázeňství.