Dr. Gustav Hauck, německý lékař a publicista podrobně popisuje v encyklopedii “Die Heilquellen und Kurorte Deutschlands” Bílinskou kyselku, Zaječice a jejich okolí.