Osobní lékař pruského krále Dr. Fridrich Hoffmann, který s ostatními lékaři vyhledával v Evropě alternativu za Epsomskou sůl, narazil v Sedleci na pravé hořkosolné pásmo. V roce 1725 tuto zprávu publikuje a zahajuje tak novou kapitolu popularity lázní Teplice.