Dr. Fridrich Hoffmann hledající pro pruského krále náhradu za epsomskou sůl objevuje hořkou vodu u města Most v Bohemii.