Dokončení rekonstrukce hlavní tovární budovy, železniční nakládky a stavba podzemního výrobního závodu stáčírny.