V Německu vychází mnoho publikací doporučujících ozdravné kúry v Bílině.