Bílinská kyselka se stává nejvíce distribuovaným lázeňským pramenem ČSSR.