Výrobce firma Hartmann a Sigl ve Vídeňském Novém Městě.