August Antonín Lobkovic nechává znovu obezdít prameny a vystavit skladiště. Tato první stáčírna byla zbořena teprve roku 1904. Projektantem je Dr. K. H. Plattig.