Andreas Chrysogonus Eichler popisuje v knize “Beschreibung von Teplitz und seinen malerischen Umgebungen” užívání Bílinské v Teplických lázních a její užívání při výrobě míchaných nápojů.