Spolu s F. A. Reussem vystoupil na Bořeň cestovatel a přírodovědec A. v. Humbolt.