A. E. Reuss se stává profesorem na Vídeňské univerzitě.