Moldavská dráha

Významná technická památka

Dne 25. února 1871 vzniká po schválení ministerstvem vnitra C. a K. privilegovaná společnost Pražsko-duchcovské dráhy, 6. dubna téhož roku bylo na ustavujícím generálním shromáždění rozhodnuto o přidělení jednotlivých stavebních úseků. Stavba jednotlivých úseků začala v dubnu 1871.

http://moldavskadraha.cz/historie.htm