10 000 Lahví Bílinská kyselka na nakládce

Toto místo železniční nakládky Bílinská kyselka se stále používá k tomuto účelu.

Subskripce Pražsko-Duchcovské železné dráhy

Výtah z provolání o významu Pražsko-duchcovské dráhy Uhelná ložiska duchcovsko-bilinská a mostecká proslula právem co největší a nejrozsáhlejší sluje uhlí hnědého. Nalezají se v nich vrstvy, jaké co do mohutnosti na pevnině vůbec jen zřídka kdy nalezáme. Část, již...