Manipulační prostor železniční nakládky 1871

Foto archiv: Jan Žejdl

Fotografie byla pořízena v rámci medailonku Bílina na počátku 19. století.