Sousoší Hygiea a Telesforos v dětském věku u erbu Lobkowicz Bílina

Tovární budova BILINER SAUERBRUNN 1900

Postavy sourozenců řeckých polobohů symbolizujících zdraví a síly uzdravení jsou častým motivem výzdoby ředitelství zřídel na Bílinské kyselce. Nacházíme zde několik jejich vyobrazení od dětského věku až do dospělosti. Zde vidíme jejich dětskou podobu na hlavním průčelí tovární budovy dokončené v roce 1898 panem Sáblíkem, dvorním stavitelem a architektem Lobkowiczů.

Hygieia (řecky Ὑγιεία) nebo Hygeia (řecky Ὑγεία) byla v řecké mytologii dcera boha Asklépia a Epione. Byla bohyní zdraví, čistoty. Hygieia byla součástí kultu v 7. století př. n. l. Z jejího jména je odvozené moderní slovo hygiena. Hippokratova přísaha začíná (také) přísahou na Hygieiu. Sestry Meditrine a Panakeia symbolizovaly jednotlivé stránky zdraví: léčení a hojení. Bratr Telesforos představoval síly uzdravení.

Chrámek pramene Franze Josefa

Interiér restaurace Lázně Bílina 1879

Budovy stav roku 1900

Budova první plnírny Bílinská a Sedlecká voda 1786

Tovární budova stáčírny 1898

Café Pavillon Lobkowicz

1800 První budova stáčení na Bílinské kyselce

První nákres tovární budovy (Mořic Lobkowicz, Sáblík)

Manipulační prostor železniční nakládky 1871

Detail sousoší Hygieia a Telesforos u erbu Lobkowicz